small

Jiuhua Mountain

主頁 | 歷史 | 文化 | 廟宇 | 僧居民俗 | 胜跡山水 | 佛事盛典

僧 居 民 俗


九 華 山 僧、 尼 日 常 早 晚 上 殿, 做 功 課 誦 經, 但 生 活 起 居 視 廟 宇 大 小 又 有 所 不 同。 一 般 小 尼 庵, 廟 舍 合 一, 比 丘 尼 起 居 做 佛 事 寓 於 一 地, 极 為 方 便。 較 大 寺 廟 實 行 叢 林 制, 僧 眾 集 体 生 活, 一 切 活 動 均 依 鐘 鼓 法 器 號 令 行 事, 可 以 接 納 游 方 僧 人 “挂 單” 暫 住, 也 可 以 對 違 犯 寺 廟 規 約 的 僧 人 “遷 單” 逐 出。

“禪 心 何 最 寂, 鐘 磬 夜 來 閑” ( 曹 天 祜 《登 九 華》)。 出 家 生 活 較 為 清 苦, 僧、 尼 穿 的 是 百 衲 衣, 吃 的 是 粗 飯 素 菜, 睡 的 是 簡 陋 板 床。 夏 日 要 頂 著 烈 日 “出 坡” 勞 作, 冬 夜 要 冒 著 嚴 寒 參 禪 打 坐。 但 就 是 這 种 苦 修 生 活, 造 就 出 了 不 少 高 僧。

九 華 山 作 為 地 藏 菩 薩 道 場, 民 俗 深 受 佛 教 影 響。 至 今 有 的 居 民 供 有 佛 像, 有 的 居 民 潛 移 默 化, 成 為 不 食 葷 腥 的 護 法 居 士, 許 多 居 民 經 營 佛 教 用 品 銷 售。 民 風 純 朴、 虔 誠。 明 清 時 期, 婦 女 不 准 進 入 九 華 街, 直 到 民 國 初 年, 九 華 山 才 開 始 有 了 尼 姑 庵、 尼 姑, 婦 女 才 能 隨 便 進 出、 居 住。 居 民 長 期 以 來 還 禁 止 飼 養 家 禽 家 畜, 尤 其 不 見 豬 的 蹤 影, 但 可 以 養 少 量 的 公 雞, 取 其 報 曉 有 聲、 興 旺 發 達 之 意。

民 以 食 為 天。 九 華 山 長 期 以 來 有 吃 素 不 吃 葷 的 習 俗, 只 供 應 素 菜 素 麥 茶 點, 不 供 應 葷 腥 酒 類。 民 國 初 年, 葷 腥 逐 漸 進 入 九 華 山, 并 安 家 落 戶, 設 立 了 葷 菜 館, 但 只 供 應 居 民、 游 客, 不 供 應 僧、 尼。 為 了 表 示 尊 重 菩 薩、 僧、 尼, 對 葷 腥 之 物 也 不 直 呼 其 名, 而 稱 呼 代 用 名, 如 豬 肉 稱 “柴 禾 子”, 豬 油 叫 “棉 絮”, 魚 叫 “擺 尾 子”, 雞 蛋 叫 “羅 卜”, 雞 叫 “稻 食 子”, 鴨 叫 “漂 水 子”, 鵝 叫 “高 頸 子”, 沿 用 至 今.

過 年 為 中 華 民 族 一 大 傳 統。 在 佛 教 圣 地 九 華 山, 年 俗 也 很 特 別, 居 民 一 年 要 過 兩 個 “年”。 先 是 腊 月 二 十 八 過 葷 年, 居 民 合 家 食 葷, 大 吃 雞 鴨 魚 肉。 然 后 將 鍋 碗 等 用 具 收 拾 干 淨, 在 腊 月 三 十 過 素 年, 備 辦 素 席, 素 食 后 燒 香 拜 祭 祖 宗, 大 年 初 一 合 家 男 丁 上 肉 身 殿 燒 香 拜 佛, 一 直 要 到 年 初 三 才 算 過 素 年, 恢 复 葷 食。

一 片 虔 誠敲 梆 用 齋老 香 客
click here to feel china from the closest

笢鱣蜊妀①杈楢汜魂媱こ諦艩"笢鱣蜊"蚕蘆啡褪撮衄癹鼠侗偞鋤荾
1996-2001 唳鉖齾, 帤躞磉,祥腕眕庥恦恀螂棉し羷阪YR砉
扂腔炵源宒 | 婓"笢鱣蜊"釬V豢 | 陓緻奪燴T