small

Jiuhua Mountain

主頁 | 歷史 | 文化 | 廟宇 | 僧居民俗 | 胜跡山水 | 佛事盛典

胜跡山水
九 華 街
九 華 街 鳥 瞰

“ 楚 越 千 万 山, 雄 奇 此 山 兼” (王 安 石 《答 平 甫 舟 中 望 九 華》)。 九 華 山 不 僅 以 佛 教 人 文 景 觀 著 稱, 而 且 山 水 雄 奇、 靈 秀, 胜 跡 眾 多。 在 全 山 120 平 方 公 里 范 圍 內, 奇 峰 疊 起, 怪 石 嶙 峋, 涌 泉 飛 瀑, 溪 水 潺 潺。 鳥 語 伴 鐘 鼓, 云 霧 現 奇 松。 自 然 風 光 十 分 迷 人。

九 華 山 最 高 峰 十 王 峰, 海 拔 1342 米, 其 次 為 七 賢 峰 (1337米)、 天 台 峰 (1306米〕。 海 拔 1000米 以 上 的 高 峰 有 三 十 餘 座, 云 海 翻 騰, 各 展 雄 姿, 气 象 万 干。 險 峰 多 峭 壁 怪 石, 天 台 峰 西 “大 鵬 听 經 石”, 傳 說 有 大 鵬 听 地 藏 菩 薩 誦 經 而 感 化 成 石。 觀 音 峰 上 觀 音 石, 酷 似 觀 音 菩 薩 凌 風 欲 行。 十 王 峰 西 有 “木 魚 石”, 缽 盂 峰 有 “石 佛”, 中 蓮 花 峰 有 “羅 漢 晒 肛 皮”, 南 蜡 燭 峰 有
觀 音 峰
觀 音 峰
“猴 子 拜 觀 音” 等 等, 維 妙 維 肖, 越 看 越 奇, 耐 人 尋 味。 又 有 幽 深 岩 洞, 堆 云 洞、 地 藏 洞 相 傳 金 地 藏 最 初 來 九 華 時 曾 禪 居 洞 內。 還 有 老 虎 洞、 獅 子 洞、 華 嚴 洞、 長 生 洞、 飛 龍 洞、 道 僧 洞 等, 均 為 古 代 僧 人 居 室, 清 靜 雅 致, 极 利 禪 修。

深 山 多 秀 水。 九 華 山 溪 水 清 澈, 泉、 池、 潭、 瀑 眾 多。 有 龍 溪、 縹 溪、 舒 溪、 曹 溪、 濂 溪、 瀾 溪、 九 子 溪 等, 源 於 九 華 山 各 峰 之 間, 逶 迤 秀 麗, 閃 現 於 綠 樹 叢 中。 龍 溪 上 有 五 龍 瀑, 飛 瀉 龍 池, 噴 雪 跳 玉, 极 為 壯 觀。 又 自 弄 珠 潭, 激 流 直 下, 浪 花 似 珠 玉 四 處 亂 彈。 舒 溪 三 瀑 相 連, 注 入 上、 中、 下 雪 潭, 斷 崖 飛 帘, 如 倦 雪 浪。 此 外 還 有 碧 桃 岩 瀑 布、 濯 纓 瀑、 七 布 泉 瀑 布、 百 丈 箭 瀑 布、 百 丈 潭 瀑 布、 百 丈 岩 瀑 布 等。 潭 有 飲 猿 潭、 清 漪 潭、 濯 纓 潭、 伏 龍 潭、 百 丈 潭、   魚 潭 等, 藏 在 深 山 人 未 識, 一 朝 踏 勘 情 難 忘。
click here to feel china from the closest

笢鱣蜊妀①杈楢汜魂媱こ諦艩"笢鱣蜊"蚕蘆啡褪撮衄癹鼠侗偞鋤荾
1996-2001 唳鉖齾, 帤躞磉,祥腕眕庥恦恀螂棉し羷阪YR砉
扂腔炵源宒 | 婓"笢鱣蜊"釬V豢 | 陓緻奪燴T