small

Jiuhua Mountain

主页 | 历史 | 文化 | 庙宇| 僧居民俗 | 胜迹山水 | 佛事盛典

九 华 文 化

tripot 天 下 名 山 僧 众 多。 历 代 文 人 雅 士、 高 官 显 宦 游 历 九 华 山, 交 接 高 僧, 谈 禅 赋 诗, 留 下 不 少 千 古 佳 话。 九 华 山 古 称 九 子 山, 诗 仙 李 白 于 唐 天 宝 年 间 ( 约 公 元 754 年 ) 来 游, 与 友 人 作 << 改 九 子 山 为 九 华 山 联 句 并 序 >>, 称 “青 阳 县 南 有 九 子 山, 山 高 数 千 丈, 上 有 九 峰 如 莲 花。...... 予 乃 削 其 旧 号 , 加 以 九 华 之 目”。 诗 曰:“ 妙 有 分 二 气 , 灵 山 开 九 华”、 “青 莹 玉 树 色, 缥 缈 羽 人 家”。 此 后 刘 禹 锡、 杜 牧、 萨 都 刺、梅 尧 臣、 王 安 石、 周 必 大、 文 天 祥、 王 阳 明、 汤 显 祖、 董 其 昌、 袁 枚、 魏 源、 康 有 为、 张 大 千 等 历 代 大 诗 人、 文 学 家、 画 家 相 继 来 游, 留 有 不 少 佳 作 真 足 迹, 有 些 至 今 还 保 存 在 九 华 山 佛 教 文 物 馆。

九 华 山 历 史 悠 久, 遗 存 的 文 物 众 多。 除 历 代 名 人 书 画 外, 还 有 不 少 摩 崖 石 刻, 大 多 散 布 在 闵 园 到 天 台 途 中, 石 刻 内 容 多 与 佛 教 有 关。 又 有 明 代 铜 铸 “谛 听”许 多 修 建 寺 庙 的 记 事 碑, 为 考 证 九 华 山 佛 教 历 史 提 供 了 确 凿 史 料。 为 广 度 众 生, 九 华 山 佛 教 “地 藏 利 生 宝 印”为 一 大 特 色, 现 存 有 “九 龙 金 印”、 “九 龙 铜 印”、 “狮 钮 铜 印”、 “龙 钮 铜 印” “九 狮 玉 印” 等。 佛 教 经 籍 是 九 华 山 文 物 的 重 要 组 成 部 分, 现 存 梵 文 贝 叶 经 二 札,明 版 <<藏 经>> 两 部 , 明 代 血 字 <<大 方 广 佛 华 严 经>>, 清 版 <<藏 经>> 三 部, 弥 足 珍 贵. 还 有 不 少 佛 教 塑 像、 法 器、 寺 庙, 被 定 为 文 物 保 护 单 位。

- 主页 - 华夏之旅 - 环球之旅 - 民俗采风 - 出门手册 - 预订中心 - 旅游论坛 -

本站导航 | 公司简介 | 我们的服务 | 联系方式 | 友情链接

"中国指南"由厦门莫柏科技有限公司设计维护 1996-2014版权所有
未经书面授权,不得以任何形式复制或建立镜像