small

Jiuhua Mountain

主页 | 历史 | 文化 | 庙宇 | 僧居民俗 | 胜迹山水 | 佛事盛典

寺 庙 建 筑


百 岁 宫 寺 额百 岁 宫

百 岁 宫, 建 在 东 岩 之 巅 摩 空 岭 上, 原 名 摘 星 庵, 清 代 扩 建 後 改 名 万 年 寺, 时 人 称 为 百 岁 宫。 无 瑕 和 尚 在 此 圆 寂 後 被 明 崇 祯 皇 帝 赐 封 为 “应 身 菩 萨”, 於 是 香 火 日 旺, 成 为 九 华 山 四 大 丛 林 之 一。

百 岁 宫 “无 瑕 和 尚” 真 身

“无瑕和尚”真身 明 朝 万 历 年 间, 有 一 位 无 瑕 和 尚 云 游 天 下 来 到 九 华 山, 在 东 崖 之 巅 结 茅 为 庵, 苦 心 修 行。 他 花 了 二 十 八 年 时 间, 用 舌 血 和 金 粉 抄 写 了 《大 方 广 佛 华 严 经》 八 十 一 卷, 活 到 一 百 一 十 岁 坐 化。 死 後 三 年 尸 体 不 腐, 众 和 尚 认 为 他 是 活 佛 转 世, 遂 将 具 肉 身 装 金 供 奉, 称 其 为 “百 岁 公”。 明 崇 祯 皇 帝 封 他 为 “ 应 身 菩 萨”。

古 拜 经 台 寺

相 传 金 地 藏 曾 在 此 拜 诵 《华 严 经》, 僧 人 建 此 寺 纪 念, 称 其 为 “古 拜 经 台”。 从 大 雄 宝 殿 旁 上 石 阶 十 馀 步, 即 到 金 地 藏 拜 经 遗 址。

天 台 寺天 台 寺

天 台 寺 又 名 地 藏 禅 林, 明 初 始 建, 清 光 绪 年 间 重 修。 它 耸 立 在 天 台 峰 悬 崖 峭 壁 上, 是 个 五 层 走 马 通 搂 式 的 建 筑 群, 远 看 像 一 座 雄 伟 的 城 堡。 拱 形 大 门 上 有 “ 中 天 世 界” 四 个 大 字, 旁 题 “非 人 间” 三 字。 寺 内 王 要 有 万 佛 楼、 圆 拱 形 客 门 等 建 筑。

- 主页 - 华夏之旅 - 环球之旅 - 民俗采风 - 出门手册 - 预订中心 - 旅游论坛 -

本站导航 | 公司简介 | 我们的服务 | 联系方式 | 友情链接

"中国指南"由厦门莫柏科技有限公司设计维护 1996-2014版权所有
未经书面授权,不得以任何形式复制或建立镜像